תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

היתר בניה בבית משותף-ללא הסכמת השכנים

נערך לאחרונה ב: מאי 26, 2024

היתר בנייה שהונפק ללא הסכמת שכנים

היתר בניה בבית משותף שהונפק ללא הסכמת השכנים אינו מצביע בהכרח על הליך לא תקין מצד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. על רשות הרישוי להודיע ליתר בעלי הדירות על בקשת ההיתר בלבד.

הועדה המקומית לתכנון ובניה תבחן את בקשת ההיתר בהתאם לדרישות החוק והתקנות. דרישות אלו מתירות לרשות הרישוי להעניק היתר בניה גם במצבים בהם לא חתמו על בקשת ההיתר כל בעלי הזכות בבית המשותף ובתנאי כי הודעה על בקשת ההיתר נשלחה אליהם.

בניה בבית משותף

עעמ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ’ בני אליעזר בע”מ:

“אין חולק, כי סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, וכי אין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות: “בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד” (עניין אייזן הנזכר; ראו גם פסק דינו של השופט ג’ובראן בעע”ם 3493/08 שחמון נ’ רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו (לא פורסם), פסקה 20). לגישה זו טעם מבורר, הועדות אינן מוסמכות בדין וגם אין מומחיותן בשאלות קניין; עליהן לפעול על יסוד תשתית קניינית נתונה ומובהקת. מנגד, מוסדות התכנון רשאים לדון בבקשה גם במצב בו בעלי זכויות בנכס מתנגדים לבקשה מטעמים תכנוניים.”

היתר בנייה בבית משותף – דרישת הודעה בלבד לבעלי הזכות

רשות הרישוי תסרב לדון בבקשת ההיתר רק כאשר ברור בעליל כי למבקש ההיתר אין זכות קניינית:

“אם השאלות הקנייניות שנויות במחלוקת או אם יוצא שלכאורה יש למבקש זכויות בניה מבחינת דיני הקנין או שבאין התנגדות לאחר שנשלחו הודעות כדין לזכאים, אין זכויות הקנין שנויות במחלוקת, תדונה הועדות בשאלות התכנוניות המתעוררות. בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד” (בג”ץ 1578/90 אייזן נ’ הועדה המקומית לתכנון לבניה, [פורסם בנבו], ניתן ביום 24.10.90)

בקשה להיתר בניה בבית משותף תוגש בצירוף חתימות בעלי הזכות בו וללא חתימותיהם לא יונפק היתר הבנייה אלא אם הומצא עותק הבקשה לאלו שלא חתמו.

 עתמ (י-ם) 8363/08 ‏ ‏ שלמה לוי נ’ ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, 7: “מכיוון שלאחר משלוח ההודעות לבעלי הדירות שלא חתמו על בקשת העותר הוגשו התנגדויות על ידי פחות מרבע בעלי הדירות, כאשר חוק המקרקעין מסתפק בהסכמה של בעלי שלושת רבעי הדירות, אין מקום לסרב לאשר את ההסכמה לצורך בירור קיומה של “הסכמה פוזיטיבית של הרוב הדרוש להפיכתו של חלק מהרכוש המשותף לשטח המוצמד לדירתו ולעצם הבניה בו”, כפי שדורשת ועדת הערר”.

 ביטול היתר בנייה שכבר הונפק

ערר (מרכז) 1-282/10 ‏ ‏ נעמי פינטון נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים: “שיקול הדעת לבטל את ההיתר יהיה מצומצם הרבה יותר וההצהרה על ביטול ההיתר תעשה רק במקרה של אי חוקיות שתוצאתה הינה בטלות מעיקרא של ההיתר (ואף במקרה שכזה כפוף הביטול לדוקטרינת הבטלות היחסית). היתר בניה לא יבוטל רק — סוף עמוד 4 — מהטעם שמוסד התכנון סבור כי יש פתרון תכנוני ראוי יותר, אלא רק לאור פגם אי חוקיות.” שם, 23.

יתרה מזו, אף אם ייקבע כי ההיתר הינו בלתי חוקי, עדיין יש לבחון האם ראוי לבטלו וזאת לאור דוקטרינת הבטלות היחסית.” שם, 26.

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן