תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

סירוב הדייר לאפשר לקבלן לתקן ליקויי בניה שאותרו

נערך לאחרונה ב: מאי 28, 2024

בדיקת ליקויים בדירה חדשה.

בדיקה זו מאפשרת לרוכש הדירה להגיש לקבלן רשימה מפורטת של הליקויים שנמצאו. הקבלן חייב לתקן את כלל הליקויים שנמצאו ורוכש הדירה חייב לאפשר לו לתקנם ולא למנוע זאת ממנו, משום שלא העמיד לרשותו דירה מושלמת .

סעיף 4(ב) לחוק המכר, קונה דירה זכאי להסתמך על אי התאמה, כמשמעותו – אם נתן למוכר הודעה עליה בתוך שנה מיום העמדת הדירה לרשותו, ואם גילה אותה אחרי כן – בתוך זמן סביר. נקבע כי זכות ההסתמכות על אי התאמתה שניתן היה לגלותה, תעמוד לקונה אם הודיע עליה בתוך שנה מיום שהדירה הועמדה לרשותו, או בתוך זמן סביר לאחר גילוי אי התאמה שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה, בעת שהדירה הועמדה לרשותו. פס”ד תא (י-ם) 44/93 שושנה יוסף ואח’ נ’ חפציבה חברה לבנין עבודות ופיתוח בע”מ (כב’ השו’ עזרא קמא, 2002), מובא להלן על פי ראשי הפרקים הבאים:

בדיקת ליקויים בדירה חדשה והחובה למתן הודעה ואפשרות לקבלן לתקן את הליקויים.

ליקויי בניה של קבלןהחובה ליתן למוכר הזדמנות לתקן אי התאמה בדירה, אינה מיוחדת לחוק המכר – דירות, אלא היא קבועה גם בחיקוקים אחרים, ובין היתר: חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), בחוק חוזה קבלנות והיא מעוגנת בעקרון של חובת תום לב, שמחייב צד לחוזה מכר – הקונה – הטוען לפגמים או לאי התאמה במוצר – ליתן הזדמנות למוכר לתקן את המעוות הטעון תיקון. עוד מחייב עקרון תום הלב, את הקונה, הדורש בכנות ובתום לבו לקבל מוצר מתאים לחוזה ולהזמנה, ואין פניו להתעשרות בדרך של פיצויים – לאפשר את התיקון כדי להעמיד את המוצר על מכונו – במצב טוב ותקין (ראו ע”א 57/94 (ירושלים) מתתיהו לישפיץ נ’ דוד ורחל יצחק, שצורף לסיכומי הנתבעות).

אם יתברר לבית-המשפט מן הראיות שבאו לפניו, כי אין מדובר בנסיון אחד ויחיד שבו ניתנה הזדמנות למוכר לתקן ודרכו לא צלחה, כי אם בנסיונות חוזרים ונשנים או אם מדובר ב”טרטורו” של הקונה, כדי אובדן אמון בסיכוי הצלחתו של המוכר לתקן את הליקוי, ובהפסקת הסבל והנזקים שנגרמים לקונה, כי אז יקבע בית-המשפט ללא היסוס, כי ניתנה הזדמנות למוכר לתקן, והדבר לא עלה בידו מטעמים הקשורים בו. בנסיבות אלה יקבע בית-המשפט כי ניתנה הזדמנות נאותה לתקן, ואין מקום ליתן הזדמנות נוספת (שם, 21)

בדיקת ליקויים בדירה חדשה – פיצויים במצב שבו הקבלן ניסה לתקן אך התיקון לא צלח.

בחינת הראיות מעלה, כי ניתנה הזדמנות נאותה, אף הזדמנויות רבות, לנתבעות לתקן את הליקויים, אך ההזדמנויות לא נוצלו היטב, והתיקונים שבוצעו כשלו. לפיכך, אינני רואה כל הצדקה, בנסיבות הענין, ליתן לנתבעות הזדמנות נוספת לביצוע התיקונים של הליקויים שציין המומחה בחוות דעתו. הצהרה שלפיה הנתבעות נכונות היום לבצע את התיקונים, אינה מספקת ובאה באיחור רב. התובעים זכאים לקבל פיצוי בגין הליקויים כפי שיקבע בית-המשפט, נוכח המיצוי הכושל של הנסיונות שעשו הנתבעות לתקן את הליקויים שנציגיהן ראו לנכון לתקנם בצורה כה כושלת (שם, 26).

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן