תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

אחריות מהנדס בליקויי בניה

נערך לאחרונה ב: מאי 26, 2024

אחריות מהנדס בליקויי בניה אפילו הוא מהנדס תכנון השלד, אינה מסתכמת בתכנון בלבד וחובה עליו לוודא כי התכנון מתבצע בהתאם לתוכניתו.

בפס”ד המובא לעיל החברה הקבלנית נמצאה אחראית למירב הנזקים כתוצאה מכשלים בתכנון ובביצוע העבודה, אולם גם (המהנדס) המתכנן נמצא אחראי ל 10% מהנזקים שנפסקו לזכות הדיירים בכך שלא בדק האם תוכניתו ממומשת כהלכה.

עא 6341/12 יהלומית פרץ עבודות בנין ופיתוח בע”מ נ’ טלי ויצחק בן צבי. פס”ד מיום 27.01.201410515196_s

38. אחריותה של החברה מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר בסיכונים הנוגעים להיבטים בטיחותיים. אין בכך כדי לגרוע מן האחריות לאיכות הכללית של הממכר. אולם, כאשר מדובר בהיבטים בטיחותיים ניתן אף לומר שמידת ההקפדה עם חברת הבנייה “אף מתעצמת. במדינת ישראל, שבה הסיכון לרעידות אדמה נחשב לסיכון ש”תלוי ועומד” ברקע הדברים, ההקפדה בעניין זה אף יפה שבעתיים. גישה זו צריכה להנחות אותנו גם כאן – כאשר הטענות נגד המערערת נוגעות ליסוד היסודות של פרויקט הבנייה, תרתי משמע.

39. אכן, אחריותה של חברת הבנייה אינה מוחלטת. היא שוכרת שירותים של אנשי מקצוע, שנושאים אף הם באחריות לעבודתם ונסמכת על עבודתם (ראו: עניין קורנפלד, בעמ’ 316). אולם, עליה לפעול בשקידה ובזהירות בהחלטותיה – קודם כל לגבי בחירת אנשי המקצוע שעמם היא מתקשרת ובהמשך לכך לגבי ביצוע הוראותיהם.

40. בנסיבות העניין, נחה דעתנו כי ממצאיו העובדתיים של בית המשפט קמא מוליכים באופן ברור למסקנה כי חברת הבנייה היא הנושאת באחריות לנזקים שאותם ביקשה לגלגל לפתחם של יועץ הקרקע מכטה ושל המהנדס הרשפינקל.

41. בכל הנוגע להרשפינקל קבע בית המשפט קמא כי הוא לא שימש כאחראי על ביצוע השלד אלא כמתכנן השלד. לא ראינו לנכון להתערב בקביעה עובדתית זו המבוססת על חומר הראיות, לרבות על עדויותיהם של נציגי המערערת. בית המשפט קמא אף עמד על ההבדל שבין התפקידים בהסבירו כי המהנדס האחראי על ביצוע השלד אינו יכול להסתמך אך ורק על תוכנית השלד ועל דו”ח הביסוס, אלא צריך לבדוק את התאמתם לעבודות המתבצעות בשטח תוך בחינת עומקו של כל כלונס וכלונס בטרם יציקתו. המערערת כשלה בביצוע השלד בשטח ולא ניתן להעביר את האחריות בעניין זה לפתחו של הרשפינקל.

42. בית המשפט קמא אכן מצא כי נפלו כשלים מסוימים בתוכנית מטעם הרשפינקל אך לא ראה לנכון לחייבו בגינם לאחר שקבע כי לא הם גרמו להיווצרותו של הנזק. בית המשפט קמא התייחס לכך שחלק מהכלונסאות בדו”ח של הרשפינקל היו בגודל שונה מהגודל שעליו הומלץ בדו”ח הביסוס מטעם מכטה וכן לכך שהרשפינקל לא ציין את הצורך בחדירה לשכבת הקירטון, כפי שאף צוין בדו”ח הביסוס מטעמו של מכטה. יחד עם זאת, בית המשפט קמא קבע כי הנזק נגרם כתוצאה מכך שהכלונסאות לא הוחדרו לקרקע טבעית (בלי קשר לגודלם) וכי הרשפינקל יכול היה להניח שדו”ח הביסוס מטעם מכטה, על המלצותיו, יימצא באתר. לא מצאנו עילה להתערב בכל אלה, כמו גם בקביעתו של בית המשפט קמא כי הרשפינקל נושא באחריות ל-10% מן הנזק בשל כך שלא ערך פיקוח או בדיקה כדי לוודא שהמערערת ממלאת אחר דרישות תוכניתו כפי שצוין לעיל.”

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן